• Səbət yoxdur malların.
  • Səbət yoxdur malların.

Heç bir mesaj və aşkar idi.